השירותים שאנו מציעים

הוצאה לפועל / דיני עבודה / הליכים מול ביטוח לאומי

דוד לוי משרד עורכי דין עוסק בשלושה תחומים עיקריים: הליכי הוצאה לפועל, דיני עבודה והליכים מול המוסד לביטוח לאומי ומשתף פעולה עם משרד עורכי דין כרמל פיזואתי בתחום דיני נזיקין (גוף ורכוש).

הוצאה לפועל  היא הליך המשמש אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין, כגון שטר משכנתהשטר חוב או המחאה (שיק). מסמכים אלו מקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעיתים מדובר בסעד לביצוע פעולה מסוימת, כגון סילוק יד מדירה.

הליך ההוצאה לפועל מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל. לשם קיום דינים אלו הוקמה במדינת ישראל מערכת של הוצאה לפועל, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע. החיקוק העיקרי העוסק בהוצאה לפועל הוא חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, והתקנות שהותקנו מכוחו.

משרד עורך דין דוד לוי מציע לכם מגוון שירותים בתחום הליכי הוצאה לפועל

 • כינוס נכסים
 • התנגדות לביצוע שטר
 • עיקול מיטלטלין
 • עיקול מקרקעין
 • עיקול בידי צד שלישי
 • טענת פרעתי
 • פשיטת רגל – פירוק חברות והבראת חברות
 • הליכי חדלות פירעון
 • חייב מזונות
 • איחוד תיקים

דיני עבודה  או משפט עבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בתחומים הבאים:

 • קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים.
 • חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.
 • משפט העבודה הקיבוצי – במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדותזכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

ייחודם של דיני העבודה מודגש בישראל (ולא רק בה) בין היתר דרך קיומן של ערכאות נפרדות ומתמחות המיוחדת לתחום זה – בתי הדין לעבודה.

משרד עורך דין דוד לוי מציע לכם מגוון שירותים בתחום דיני העבודה

 • ייצוג מעסיקים ועובדים מול בית הדין לעבודה
 • פיצויי פיטורין והתפטרות
 • הרעת תנאים בעבודה
 • זכויות העובדים, נשים בהריון, דמי מחלה, הבראה וכו'
 • שכר עבודה והלנת שכר
 • שימוע לפני פיטורין
 • פיטורין שלא כדין
 • זכויות פנסיוניות
 • אפליה בעבודה ושוויון הזדמנויות
 • תשלום שעות נוספות, ימי וערבי חג
 • וסוגיות נוספות הקשורות לחוזי עבודה

תביעות מול המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי נועד על מנת לסייע לציבור הזקוק לסיוע כלכלי בשל מצב רפואי ותפקודי המקשה עליו את שגרתו ואת יכולתו לעבוד.

במוסד לביטוח לאומי ישנם ענפים שונים, כגון ענף נפגעי עבודה, ענף נכות כללית, ענף סיעוד ועוד. מטרת ענפים אלו היא להעניק לכל אדם את שהוא זכאי לו בהתאם לנסיבות פגיעתו.

משרד עורך דין דוד לוי מציע לכם מגוון שירותים בתחום הליכים מול המוסד לביטוח לאומי

 • נכות כללית
 • ניידות
 • שיקום
 • סיעוד
 • תלויים
 • אבטלה
 • סוגיות נוספות הקשורות למוסד לביטוח לאומי

דיני נזיקין – נזיקין הוא שם כללי לפגיעות מגוונות ורבות שיכולות להיגרם עקב תאונות דרכים, טיפול רפואי שגוי, תאונות רחוב בשטח ציבורי וכו’. כל תביעה כזו מטופלת במקצועיות על ידי עו”ד כרמל פיזואתי באופן המשפטי המתאים.

משרד עורכי דין כרמל פיזואתי עוסק בדיני נזיקין ומייצג את לקוחותיו מול הגורמים הרלוונטיים במקרים של תאונות דרכים או עקב תאונות שנגרמו כתוצאה ממפגעים בשטחים ציבוריים. המשרד חותר להוצאת הפיצויים הגבוהים ביותר מול חברות הביטוח, בתי המשפט והרשויות המקומיות.